ش-ثبت ش-من/مز موضوع معامله شرح مختصر نوع معامله فرآیند معامله استعلام ارزیابی کیفی تاریخ اتمام مهلت خرید
450 ت م ن/400/10 ساخت، نصب و راه اندازي 9 دستگاه تابلو برق فشار قوي،جهت جايگزيني پانل هاي معيوب و فرسوده واحدهاي NF1,2 فرآورش يك ساخت، نصب و راه اندازي 9 دستگاه تابلو برق فشار قوي،جهت جايگزيني پانل هاي معيوب و فرسوده واحدهاي NF1,2 فرآورش يك مناقصه دو مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1401/03/03
451 ت م ن/400/66 طراحي، خريد ،نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر زير صفر واحد HD فرآورش يك طراحي، خريد ،نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر زير صفر واحد HD فرآورش يك مناقصه دو مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1401/03/03